((پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات پیمانکاران و مشاوران))

پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان کالا و خدمات پیمانکاران و مشاوران

1. نام کامل شرکت (به فارسی و انگلیسی):
نام قدیم:
2. تامین کننده:
برای تامین کننده حقیقی/ نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره شناسنامه:
(تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه به صورت فایلPDF پیوست گردد)
برای تامین کننده حقوقی/ نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
نوع مالکیت:
3. نشانی کامل دفتر مرکزی (شامل کد پستی، تلفن و فاکس):
نوع شرکت:
4. نشانی کامل دفتر فروش (شامل کد پستی، تلفن و فاکس و پست الکترونیک):
5. وب سایت:
پست الکترونیک:
6. نوع محل دفتر شرکت:
(تصویر سند مالکیت یا اجاره ملک به صورت فایل PDF پیوست گردد)
7. تلفن همراه مدیرعامل:
تلفن همراه مدیر بازرگانی:
تلفن همراه مدیر فروش :
8.تاریخ تاسیس:
شماره ثبت:
9. کد اقتصادی:
شناسه ملی:
10. تصاویر (برابر با اصل شده) مدارک شناسایی شرکت شامل روزنامه رسمی، آخرین تغییرات، اظهارنامه تاسیس، آگهی تاسیس و اساسنامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
11. رتبه پیمانکاری:
رتبه مشاور:
رتبه EPC:
(مهم: دارا بودن رتبه پیمانکاری، رتبه مشاوره ای و رتبهEPC شرط اولیه برای احراز صلاحیت شرکتهای پیمانکار، مشاور و شرکتهای EPC و همکاری با ایشان است/ تص ویر برابر با اصل شده تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت فایلPDF پیوست گردد)
12. حوزه فعالیت:
13. رزومه شرکت، به طور مختصر، بر روی سربرگ (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
14. تصویرگواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی ومحیط زیست HSEو تصویرگواهینامه مدیریت کیفیت و سایر گواهینامه های مرتبط (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
15. در صورت همکاری با شرکتهای پتروشیمی وتابعه نفت؛ لیست شرکتها و تصاویر مدارک مربوطه به صورت فایل PDF پیوست گردد.
16. درصورت هرگونه همکاری بازرگانی یا ارتباط علمی و آموزشی با شرکتهای خارجی مدارک مربوطه بصورت فایلPDF پیوست گردد.
17. تصاویر رضایت نامه های دریافتی از شرکت ها و کارفرمایان (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
(مهم: در صورت احراز عدم سلامت کاری و نداشتن حسن شهرت، شرکت متقاضی، ارزیابی نشده و هیچ گریدی به آن تعلق نخواهد گرفت)
18. تصاویر قراردادهای قبلی در پنج سال گذشته (به صورت فایل PDF پیوست گردد)
19. تصاویر آخرین صورتهای مالی شرکت (تراز نامه، صورت سود و زیان) و تصویر گردش مالی سالیانه حساب بانکی (به صورت فایلPDF)
20. تصویر گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده (به صورت فایلPDF پیوست گردد)، (در مواردی که ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده ضروری است، ارزیابی شرکت تامین کننده، منوط به ارائه گواهینامه مزبور خواهد بود)
21. در صورت دارا بودن نمایندگی از شرکتهای خارجی؛ نام انگلیسی و نشانی کامل (شامل کد پستی، تلفن و فاکس و ایمیل و نشانی سایت اینترنتی) شرکت خارجی:
22.
(مدرک و گواهینامه معتبر نمایندگی به صورت فایل PDF پیوست گردد)
23. نشانی اینترنتی مربوط به نام و مشخصات نمایندگی کشور ایران در سایت شرکت خارجی (The address bar in web browser): (تصویر صفحه مربوطه در سایت، به صورت فایل PDF پیوست گردد)
24. فهرست برندهای قابل تامین با ذکر کشور تولید کننده؛ زبان انگلیسی (کاتالوگ محصولات به صورت فایل PDF پیوست گردد)
25. در صورت دارا بودن دفتر خارج از کشور؛ نشانی کامل (شامل کد پستی، تلفن و فاکس و پست الکترونیک و نشانی سایت اینترنتی):
26. مدارک ثبتی و قانونی دفتر خارج از کشور به صورت فایل PDF پیوست گردد.
27. ضمانت نامه مالی در صورت درخواست، به صورت:
(مهم: در صورت عدم تایید یکی از آیتمهای ضمانتنامه مالی، شرکت متقاضی همکاری، ارزیابی و تعیین گرید نخواهد شد
28. محصولات ارائه شده دارای
(مهم: در صورت عدم ارائه ضمانتنامه کیفی، شرکت متقاضی، ارزیابی نشده و هیچ گریدی به آن تعلق نخواهد گرفت)
نام:
عنوان:
امضاء:
مهر:
(مدارک پرسشنامه فوق به صورت فایل zip و از طریق یک یا چند ایمیل نشانی اینترنتی commercial@gopc.ir ارسال گردد. در نام فایلهای ارسالی حتما ردیف مربوط به پرسشنامه ذکر شود.)
دی ان ان