درباره ما

پارک استایرن نخستین پارک شیمیایی صنعتی در بخش صنایع پتروشیمی در کشور محسوب می شود، که استراتژي اجراي پارك استايرن در سال 1385 توسط شركت ملّي صنايع پتروشيمي مطرح و مراتب طي مصوبه سال 1387 رسماً در دستور کار قرار گرفت و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-عسلویه در سال 1388 فعالیت خود را شروع نمود و طبق برنامه، این مجموعه می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه راه اندازی گردد. این پارک به عنوان زنجیره تولید محصولاتی با ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در منطقه عسلویه ساخته خواهد شد. چهار کارخانه مربوط به پتروشیمی جم، شیمیایی صدف عسلویه، کیمیا صنایع دالاهو و پارس پلی استایرن( انتخاب) در محوطه پارک صنعتی مورد نظر که به مساحت تقریبی 40 هکتار می باشد قرار گرفته اند. خوراک مشترک چهار پروژه مستقر در پارک، استایرن منومر تولیدی پتروشیمی پارس بوده و به همین دلیل پارک صنعتی موردنظر را پارک استایرن نامیده اند. شرايط خاص و حاكم بر شركت ملّي صنايع پتروشيمي بهعنوان نقش حاكميتي، پتروشيمي دماوند بهعنوان تأمینکننده يوتيليتي و چگونگي تعامل بين 4 پروژه تعیینشده در پارك استايرن تا اوایل سال 1393 باعث گرديد تا روند انجام فعالیتهای بخش مشترك پارك با موانع جدي روبرو گردد. بر همین اساس تأسيس شركتي مستقل براي تقبل انجام فعالیتهای مشترك ضروري بوده است که جهت اجرای بخش مشترک مورد نیاز خود، شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق رسماً در تاریخ 93/03/07 با شماره 1865 در اداره ثبت شرکتها در شهرستان كنگان استان بوشهر ثبت گرديد.

دی ان ان