درباره شرکت

پارک استایرن نخستین پارک شیمیایی صنعتی در بخش صنایع پتروشیمی در کشور محسوب می شود، که استراتژي اجراي پارك استايرن در سال 1385 توسط شركت ملّي صنايع پتروشيمي مطرح و مراتب طي مصوبه سال 1387 رسماً در دستور کار قرار گرفت و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-عسلویه در سال 1388 فعالیت خود را شروع نمود و طبق برنامه، این مجموعه می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه راه اندازی گردد.

ادامه مطلب

آخرین اخبار

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 26/02/1400 شـرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی  گوهر افق  (سهامی خاص)
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 26/02/1400 شـرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق (سهامی خاص)

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هيأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 قرائت گردید.

دوشنبه 18 مرداد 1400 0
Pad jam

پتروشیمی پادجم

توسعه پلیمر

پتروشیمی پادجم

توسعه پلیمر

اکریلونیترل بوتادین استایرن و رابر پتروشیمی جم، با ظرفیت تولید 260 هزارتن در سال

sadaf asaloye

پتروشیمی صدف

شرکت شیمیایی صدف عسلویه

پتروشیمی صدف

شرکت شیمیایی صدف عسلویه

استایرن بوتادین امولسیونی شرکت شیمیایی صدف عسلویه با ظرفیت تولید 130 هزارتن در سال

sadaf asaloye

پتروشیمی انتخاب

گروه انتخاب

پتروشیمی انتخاب

گروه انتخاب

پلی استایرن گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با ظرفیت تولید 250 هزار تن در سال

sadaf asaloye

پتروشیمی دالاهو

شرکت کیمیا صنایع دالاهو

پتروشیمی دالاهو

شرکت کیمیا صنایع دالاهو

پلی استایرن انبساطی (EPS) شرکت کیمیا صنایع دالاهو با ظرفیت تولید 120هزارتن در سال

دی ان ان